Governors of Indian States

By | January 18, 2015
HERE IS THE LIST OF ALL INDIAN STATES’S GOVERNORS.

[1] Andhra Pradesh — E. S. L. Narasimhan
[2] Arunachal Pradesh — Nirbhay Sharma
[3] Assam — Janaki Ballabh Patnaik
[4] Bihar — D. Y. Patil
[5] Chhattisgarh — Balramji Das Tandon
[6] Goa — Mridula sinha
[7] Gujarat — Om Prakash Kohli

[8] Haryana — Kaptan Singh Solanki
[9] Himachal Pradesh — Urmila Singh
[10] Jammu and Kashmir — Narinder Nath Vohra
[11] Jharkhand — Syed Ahmed
[12] Karnataka — Vajubhai Vala
[13] Kerala — P Sathasivam
[14] Madhya Pradesh — Ram Naresh Yadav
[15] Maharashtra — C Vidyasagar Rao
[16] Manipur — Krishan Kant Paul
[17] Meghalaya — Krishan Kant Paul
[18] Mizoram — Krishan Kant Paul
[19] Nagaland — Padmanabha Acharya
[20] Odisha — S. C. Jamir
[21] Punjab — Shivraj Patil
[22] Rajasthan — Kalyan Singh
[23] Sikkim — Shriniwas Dadasaheb Patil
[24] Tamil Nadu — K. Rosaiah
[25] Telangana — E. S. L. Narasimhan
[26] Tripura — Padmanabha Acharya
[27] Uttar Pradesh — Ram Naik
[28] Uttarakhand — Aziz Qureshi
[29] West Bengal — Keshari Nath Tripathi