National Parks and Sanctuaries

By | March 7, 2015
NATIONAL PARKS AND SANCTUARIES

Anna Zoological Sanctuary –Vandalur (T.N.)
Anamalai Sanctuary –Coimbatore, (T.N.)
Bandipur National Park –Mysore (Karnataka)
Corbett National Park –Nainital (Uttaranchal)
Crocodile Farm –Kovalam (Chennai)
Dachigam Santuary –Srinagar (J & K)
Ghana Bird Sanctuary –Bharatpur (Rajasthan)

Ghatprabha Bird Sanctuary –Belgaum (Karnataka)
Gir National Park –Junagarh (Gujarat)
Guindy Deer Sanctuary –Guindy (Chennai)
Guindy Snake Park –Guindy (Chennai)
Hazaribagh National Park –Hazaribagh (Jharkhand)
Kanha National Park– Mandla (M.P.)
Kaziranga Natinoal Park –Jorhat (Assam)
Manas Tiger Sanctuary –Barbeta (Assam)
Mudumalai Sanctuary –Nilgris
Periyar Sanctuary –Idukki (Kerala)
Pichavaram Bird Sanctuary –Chidambaram (T.N.)
Rangathitto Bird Sanctuary –Mysore (Karnataka)
Ranthanbor Tiger Sanctuary– Sawai (Rajasthan)
Sivpuri National Park –Sivpurai (M.P.)
Vedanthangal Bird Sanctuary –Kancheepuram